Liiklusõigus


Küsimus: Miks ei ole mul võimalik muuta sõidueksami aega, kui teistel esmase juhiloa taotlejatel on see võimalus olemas?17.06.2021

Sain oma esmased juhiload jaanuaris 2000. Seega enne, kui hakkas kehtima uus seadus mis kohustas 2 aasta jooksul läbima lõppastme koolitust. Kui ma oleksin läinud oma esmaseid juhilube ümber vahetama oleks need mulle lihtsalt kätte antud. Esmaseid lube ma ei vahetanud kuna elasin siis juba Inglismaal, kus sõitsin mootorrattaga. Seal väljastati mulle provisional driving licence ja selle juurde mootorratta sertifikaat. Nüüd on mul jälle vaja juhilube. Transpordiamet nõuab, et ma teeksin uuesti kõik eksamid kaasaarvatud lõppastme koolituse. Tahan teada, kas ei või olla minu olukord natuke erinev, kuna sain oma load enne seadust mis lõppastme koolitust nõudis. Juhtimisõigust minult kunagi ära võetud ei ole. Sooritasin teooria eksami, sõidueksami aeg anti alles 3 kuu pärast ja öeldi et seda ma ise muuta ei saa. Kuna ma ei ole ühtegi seadust rikkunud, sooviksin saada mingit seletust, miks ei ole mul võimalik muuta eksami aega, kui see vabaneb. Teiste esmase juhiloa taotlejatel on see võimalus olemas. Paraku ei olnud transpordiameti töötaja võimeline seda mulle seletama. Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eksamiaja muutmine ei ole mitte niivõrd õiguslik küsimus, kui halduskorralduse valdkonda kuuluv. Soovitan vastava küsimusega pöörduda kirjalikult Transpordiameti poole, et saada põhjendus, miks ei pea Transpordiamet sõidueksami aja muutmist Teie puhul põhjendatuks.