Liiklusõigus


Küsimus: Kas teisaldatava kiiruskaamera korral peab olema paigaldatud vastav liiklusmärk?09.09.2021

Nii asulas kui ka trassil kiirusekontrolli tehes harkjalg-laser mõõtesüsteemiga, peab läbiviija paigaldama enne tegevuskohta teavitava osutusmärgi automaatkontrolli kohta. Riigikogu ei ole ju seda seadust muutnud? Või olen ma valel teel ning sellisel tegevusel ei ole kohustust läbiviijal märke paigaldama.
Selline oleks minu küsimus ja pöördumine.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist ei ole mitte kohustusega teavitada liiklejaid automaatkontrolli läbiviimisest (sellist kohustust ei näe ükski õigusakt ette). Kaamera kujutisega märgid teelõikudel, kus kasutatakse salvestusvahenditega varustatud kaameraid, täidavad eelkõige inimeste informeerimise eesmärki seonduvalt isikuandmete kaitse aspektist e. teavitavad liiklejaid nende isiku tuvastamise võimalikkusest.

Kui vastav infotahvel puudub, võime rääkida isikuandmete kaitse nõuete rikkumisest. Iseküsimus on, kas ja mil määral mõjutab infotahvli puudumine süüteo tõendamise ja omistamise käiku.