Liiklusõigus


Küsimus: Kas 3,5 aastat hiljem on eraparkla leppetrahvi nõue aegunud?16.11.2011

Eraparklas pargiti jaanuaris 2008 ja parkimistasu ei makstud - vastavalt esitas parkla omanik leppetrahvi nõude. Leppetrahvi ei tasutud ning alles nüüd, enam kui 3,5 aastat hiljem saatis inkasso vanale kodusele aadressile nõudekirja leppetrahvi tasumiseks koos hoiatusega pöörduda vastasel korral kohtusse. Kas antud leppetrahv on sissenõutav või on see nüüdseks aegunud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tsiviilnõuete üldine aegumistähtaeg on 3 aastat ajast, mil nõue muutus sissenõutavaks. Kui leppetrahvi nõue muutus sissenõutavaks 2008.a jaanuaris, siis on tänaseks nõue aegunud. Ühtlasi on eraparklate leppetrahvi nõuete puhul oluline see, kas parklaomanik on tuvastanud parkimislepingu rikkunud isiku e. lepingu teise poole, kelle vastu leppetrahvi nõue esitada. Sõidukiomanik ei ole automaatselt parkimislepingu pooleks.