Liiklusõigus


Küsimus: Kas foori olemasolu muudab eesõigusmärgi kehtetuks ka juhul, kui liiklusfoor reguleerib ainult ülekäigurada?14.04.2022

Kas foori olemasolu muudab eesõigusmärgi kehtetuks ka juhul, kui liiklusfoor reguleerib ainult ülekäigurada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist on nö igipõlise küsimusega. Kohtupraktika on selles küsimuses erinev ja lõplik lahendus sõltub situatsiooni tehioludest. Üldjuhul, kui foor ei reguleeri liiklust ristmikul, siis ei pea juhid lähtuma ristmiku ületamisel foori nõuetest. Kui aga teekattele on märgitud stoppjooned või on paigaldatud vastavad liiklusmärgid ristmiku ette, tuleb nendest lähtuda ja sellisel juhul ristmikule sõit ristmikku mittereguleeriva foori keelava tule ajal on keelatud.