Liiklusõigus


Küsimus: Kas 5 kuud hiljem saab "haljasalal" parkimise eest trahvida?21.11.2011

Tere,

Mulle helistas vallavalitsusest isik, kes teatas, et olen 9. juunil parkinud haljasalal. Haljasalaks nimetatakse mullast ja liivast koosnevat teeperve, kuhu parkisin, et mitte takistada liiklust. Ühtegi liiklusmärki parkimise keeluga antud piirkonnas ei ole.
Kuidas on võimalik teavitada mind valesti parkimise eest 5 kuud hiljem? Kas teeperv on haljasala? Auto küljes ühtegi paberit ei olnud ja ühtgi varasemat teavitust samuti mitte.

Tänud,

K.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Iseenesest võib väärteoasja menetleda väärteomenetluse aegumise tähtaja jooksul, milleks on 2 aastat. Seega on 5 kuu vanust väärtegu ka täna võimalik menetleda. Ajaline faktor võib omada tähtsust tõendite leidmisel ja hindamisel. Varasemate teavituste puudumine ei muuda väärteosüüdistuse esitamist iseenesest õigusvastaseks.

Teeperve, kui tee-ehituslikku elementi, ei eksisteeri. Teepeenral parkimine ei ole vaadeldav haljasalal parkimisena. Väärteokoosseisu olemasolu või puudumise tuvastamiseks tuleb määratleda, millise tee-elemendiga oli sündmuskohal tegemist. Kui sõiduki parkimise koht on käsitletav teepeenrana, siis puudub teie teos väärteokoosseis.