Liiklusõigus


Küsimus: Kas saan kuidagi läbi kohtu varem kui 1 aasta teha eksami ja saada load või vähemalt sooritada sõidueksam?01.11.2022

Tere
Jäin suvel juhtimisõiguseta kiirusületamisega vahele ja koostati väärtegu. Maksin trahvi ära 21.juuli kuid lõppotsus ehk jõustus 9 august. Mul on jäänud arkis ainult sõidueksam sooritada. Kas ma saan kuidagi läbi kohtu varem kui 1 aasta teha eksami ja saada load või vähemalt sooritada see sõidueksam ja tähtaja möödumisel minna juhilubadele järgi. Hetkel ma ei saa taotleda endale aega sõidueksamile kuna on blokeering mnt leheküljel aga olen kuulnud, et ikkagi peaks saama ju varem eksami vähemalt sooritada ja lubadel lasta oodata tähtaja möödumist.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere. 1 aasta pikkune takistus juhtimisõiguse saamiseks tuleneb LS § 106 lg 1 p-s 3 sätestatud nõudest, mille kohaselt ei tohi isikul, kes soovib saada juhtimisõigust, olla karistatust muuhulgas LS § 201 kohase väärteo eest (juhiloata sõit). Kui selline karistus on määratud, kustub karistus karistusregistrist 1 aasta möödumisel karistuse ärakandmisest. Rahatrahvi puhul tähendab karistuse ärakandmine trahvi tasumist. Seega hakkab karistuse kustumise 1 aasta pikkune tähtaeg kulgema peale seda, kui määratud trahv on tervikuna tasutud. Kui rahatrahvi ei tasuta kohe või tasutakse seda osade kaupa, võib juhiloa saamise takistus kesta ka kauem, kui 1 aasta.

Võimlaust eelmärgitud tähtaja lühendamiseks ei ole.

Küll ei pea juhtimisõiguse saamiseks taotluse esitamisega ootama karistusaja möödumist. See varasem aeg ei ole siiski kuigi avar - kohtud on jaatanud võimlaust sooritada sõidueksam kuni 10 päeva enne karistuse kustumist. See tähendab, et registreerimine sõidueksamile võib toimida ka varem. Transpordiameti registreerimisvorm on aga automatiseeritud ja sellisena üsna jäik ning ei võimalda eksamile registreerimist enne karistuse kustumist. Eksamile varasemaks registreerimiseks tuleks minna TRAM-i teenindusbüroosse kohapeale ja seal klienditeenindajaga selgeks vaielda eksamitele varasem registreerimine. See ülesanne ei pruugi aga samuti õnnestuda, kuna klienditeenindajad üldjuhul pole kuigi paindlikud. Sihile võib viia avalduse kirjalik esitamine koos sinna juurde käivate põhjendustega.

Lisainfot saab asjakohasest kohtupraktikast: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=307321349