Liiklusõigus


Küsimus: Kas tõesti on ristmikul sõitmisel nii, et tagant otsa sõitjal jääb õigus?21.12.2022

Tere! Pojale määrati väärteo protokoll. Tundub ebaõiglane. 25.okt sõitis V tänava poolt K tänavat pidi R tn. suunas. V tn risti valgusfoorist alustas sõitu paremas reas esimese autona. Ületas risti, pani suuna vasakule, esimese kahe auto järel enne kolmandat oli piisav vahe ohutuks ümber reastumiseks. 4-5 sek pärast peale reastumist pidurdas eesmine auto järsult kuna tema ees olev auto alustas vasakpööret K põik tänavasse. Ka poeg pidurdas vältimaks otsasõitu. Aga tagant sõitev ei jõudnud reageerida ja sõitis tagant sisse poja autole. Sai tagumiselt auto juhilt venekeelset sõimu ja käskis süüdi tunnistada. Poeg ei olnud nõus sellega. Tuli kohale politsei fikseeris olukorra. Politseinik kuulas tagumise juhi selgitust vene keeles millest mul poeg aru ei saanud. Täna anti politseist väärteo protokoll ja soovitati süüd tunnistada. Ta ei olnud nõus kuna lühikirjelduses olid faktivead. Märgitud rikkumine. LS33 lg2 lg8,
§ 50 lg3 p1. VT kvalifikatsioon, (LS) 223 lg1. Kas nüüd jääda ootama trahvi ning maksta see ära sekelduste vältimiseks ja minna eluga edasi. Autodel said kannatada põrkeraud plastik keskosast minimaalselt, (mõrad ja kriimud).

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuivõrd liiklusõnnetust menetleb politsei, sisalduvad asjas kogutud tõendid politsei valduses olevas väärteotoimikus. Liiklusõnnetuse süülisuse analüüs ilma neid tõendeid hindamata on poolik ja mõttetu. Menetlusalusel isikul on õigus nõuda endale väärteotoimikust koopiat, misjärel saab hinnata toimikus olevaid tõendeid ja nende pinnalt teha juba edasine otsus, kas politsei süüdistuse vaidlustamine on perspektiivne või mitte. Sealt edasi saab valida asjakohase kaitsetaktika. Väärteoprotokollist menetlusalusele isikule koopia andmisest 15 päeva jooksul on menetlusalusel isikul õigus esitada kohtuvälisele menetlejale vastulause. vastulause sisuks võib olla kas politsei süüdistusele vastu vaidlemine, omapoolne versioon juhtunust, tõendid või ka lihtsalt selgituse jagamine.