Liiklusõigus


Küsimus: Mida pean tegema, et minu auto kasutamine vastutava kasutaja käes lõpeks?21.12.2022

Tere.
Olen sõiduauto omanik auto tehnilises passis. Autot kasutab tehnilisse passi märgitud vastutav kasutaja. Soovin oma auto kasutamise tema poolt peatada ja auto tagasi saada. Mida ma selleks tegema peaksin? Ta ignoreerib igasuguseid minu poolseid nõudmisi. Peale selle kasutab ta minu traktorit ja vaatamata minu nõudmistele traktor tagastada, pole ta seda aasta jooksul teinud. Traktoril ei ole dokumente kuna see on ostetud varuosadeks teisele traktorile vanaraua hinnaga aastal 1990. Seepärast soovin ka oma auto kasutamise peatamist.
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusregistris sõiduki kasutaja andmete muutmine on võimalik liiklusregistri iseteeninduses. Ühtlasi tuleb sõiduki ja traktori valdajale kätte toimetada selge tahteavaldus, mille sisuks on kasutusõiguse lõpetamine ja nõue asja valduse üleandmiseks asja omanikule. Sellise tahteavalduse ignoreerimisel faktilise valdaja poolt on alust pöörduda KarS § 215 kohase kuriteo teatega politsei poole või esitada tsiviilkorras valduse taastamise nõue (hagi) kohtusse.

Sõltuvalt auto ja traktori teise isiku valdusesse andmise kokkulepete sisust ei saa välistada, et kasutusõiguse lõpetamise nõude üle võib tekkida vaidlusi, näiteks selle üle, et mis tingimustel ja mis perioodiks sõiduki kasutusõigus teisele isikule anti. Neid arenguid ei ole võimalik siinkohal ilma täiendava info ja analüüsita lahata.