Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas vaidlustada kiiruskaamera trahv, kui see tehtud Bolt rendiautole aga minu konto on seal blokeeritud ja samal ajal olin välismaal?26.01.2023

Tere !
Rikkumine on toime pandud Eestis Bolt rendiautoga ja väidetavalt oli auto rikkumise ajal renditud minu konto alt. Bolt on minu konto blokeerinud ja ka täpsustavatele küsimustele ei ole vastanud.
Kas ma saan trahviteate tulemuslikult vaidlustada, kui mina tõendatult auto roolis ei viibinud ja rikkumist toime ei ole pannud. Samal ajal ei viibinud ma üldse Eestis ja tõendina saan esitada lennukipiletid ja vajadusel ka muid tõendeid, mis kinnitavad minu mitteviibimist Eestis. Ka politsei poolt esitatud kiiruskaamera fotol ei ole aru saada, kes roolis istub.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmase sammu trahviteate vaidlustamisel peab astuma BOLT. Nimelt tuleb Bolt'il vaidlustada trahviteade väärteomenetluse seadustiku (VTMS) §s 54'5 sätestatud korras, edastades kaebuses ka Teie, kui Bolt'i andmete järgi sõidukit kasutanud isiku andmed. Seejärel adresseeritakse trahviteade Teile, misjärel on Teil õigus vaidlustada trahviteade, millele järgneb väärteomenetluse uuendamine ja edasine menetlemine üld- või kiirmenetluse korras. Neis menetlusliikides saate esitada enda tõendid ja tõendada, et ei ole isikuks, kes sõidukit juhtis ja väärteo toime pani. Millised on selle õigusvaidluse väljavaated, ei oska ma tõendeid ja asjaolusid sisuliselt analüüsimata öelda, kuid kui eeldada info tõele vastavust, siis võib menetlust lõpetava lahendi saamine olla võimalik.