Liiklusõigus


Küsimus: Kas pean politsei uuele koostatavale väärteoprotokollile allkirja andma, kui eelmisel oli kuupäev vale?06.06.2023

Tere. Koostati väärteoprotokoll millele kirjutasin alla. Hiljem selgus, et kellaaeg on vale. Politsei tahab nüüd teha uut protokolli, kas pean tegema või kui keeldun mis siis saab?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus annab menetlejale sellise võimaluse. VTMS § 68 lg 2 - Kui protokolli koostades tuleb tõendusteavet täiendada või muuta väärteo kvalifikatsiooni, täiendatakse protokolli. Seadus räägib küll muutmisest väärteoprotokolli koostamise ajal, kuid kohtupraktika on läinud seda teed, et ka väärteoprotokolli muu sisu parandamine või täpsustamine on enne otsuse tegemist lubatav. Oluline on, et peale väärteoprotokolli muutmist või täiendamist tutvustatakse menetlusalusele isikule uuesti väärteoprotokolli, antakse sellest uuesti talle koopia ja määratakse uus otsuse tegemise tähtaeg. ühtlasi pikeneb ka vastulause esitamise tähtaeg.