Liiklusõigus


Küsimus: Kas Poolas joobes juhtimise karistus tuleb Eesti karistusregistrisse?13.06.2023

Tere, jäin Poolas vahele joobes juhtimisega 12 juuni, võeti load 3 aastaks ära, aga praegu e-teeninduses näha, et load alles Eestis vähemalt, et kui kiiresti info Eestisse liigub? Et kas võin näiteks Eestis sõita? Ja kas Poola karistus tuleb ka Eesti karistusregistrisse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 125 lg 2 kohaselt loetakse juhtimisõiguse äravõtmiseks ka Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni kohtuvälise menetleja või kohtu poolt Eestis elavale isikule määratud karistust, mille sisuks on keeld juhtida sõidukit. Jõustunud otsuse täitmise alguseks Eestis loetakse jõustunud otsuse liiklusregistrisse kandmist. Kuivõrd sellise kohtuotsuse täitmise alguseks loetakse vastava otsuse liiklusregistrisse kandmist, ei ole mootorsõiduki juhtimine kuni juhtimisõiguse äravõtmise kandmiseni liiklusregistrisse minu hinnangul käsitletav juhtimisõiguseta juhtimisena. Eelöeldu ei välista siiski, et mõni ametkond või näiteks kindlustusandja ei või seaduse tõlgendamisel asuda teistsugusele seisukohale.