Liiklusõigus


Küsimus: Kui palju aega hiljem võib parkimisnõuete rikkumist menetleda?24.11.2011

KOV-i väärteomenetleja kutsus mind vastuvõtule, seoses parkimisnõuete rikkumisega, eesmärgiga vormistada väärteo protokoll ja otsus. Väidetav rikkumine oli leidnud aset 4 kuud varem, menetleja väitis, et ta võib menetleda millal tahab. Samas ei esitanud ta asjaolusid, mis takistasid KOV-il vahetult minuga ühendust võtta, tõtt öelda ei mäleta ma, millal ma mainitud kohas parkisin, kuidas on minu kaitseõigus selliselt tagatud? Kui küsisin menetluse aluseks olnud paikvaatlusprotokolli näha, ei näidanud menetleja seda (näitas vaid pilti parkivast autost). Protokoll, mida algul püüti esitada, ei kajastanud minu sõidukit, kuid nimetatud protokoll oli vormindatud minu väidetava rikkumise kuupäevaga ja sisaldas erinevate autode loetelu, kes samal kuupäeval väidetavalt rikkusid samal ajal parkimiskorda. Menetleja ei suutnud ka pärast 45-minutilist otsimist arvutist leida, olemasolevad protokollid ei olnud koostatud ükski samal päeval (oli kas 2 päeva varem või poolteist nädalat hiljem). Andsin ütlused vaid selle kohta, et mul ei võimaldatud menetlustoimingu protokolliga tutvuda, seoses sellega palusin VTM-i lõpetada. Kui tegin ettepaneku suulise hoiatuse kohaldamiseks, ütles ta korduvalt, et ei, sest soovib mulle trahvi teha (isegi pärast menetlustoimingu protokolli mitteleidmist), põhimõtteliselt samas viidates, et KOV taunib sellist menetleja käitumist (räige vastuolu VTMS sätestatud menetleja sõltumatuse põhimõttega!). Samuti sidus ta LS § 241 lg 1 ja lg 2 sõltuvusse sellest, kas olen valmis puhtsüdamliku ülestunnistuse tegem (tegemist on väga erinevate kvalifikatsioonidega!).
Minu küsimused on:
1) Mitu korda ma pean sõitma menetleja juurde, et "ta saaks mulle trahvi teha"?
2) Kui kaua aega hiljem võib menetlustoimingu protokolli koostada?
3) Kas ülalkirjeldatud väärteomenetlus on seaduslik ja lubatud? Elan ise teises KOV-is, väga tülikas ettevõtmine (vastuvõtt toimub tööajal, sh minu tööajal). Hetkel siis olen alla kirjutanud õigustele ja kohustustele, ja andnud ütlused selle kohta, et menetleja keeldus esitamast menetlustoimingu protokolli.
Tänan!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärtegu saab menetleda ja selle eest karistust määrata kuni väärteo aegumiseni. Väärtegu aegub 2 aasta möödumisel selle toimepanemisest.
Menetlustoimingu protokoll koostatakse siiski menetlustoimingu tegemisel, kuivõrd selle eesmärgiks on toimingu tingimuste ja olustiku talletamine. Kui peate silmas aga väärteoprotokolli, siis see koostatakse üldjuhul siis, kui menetleja on kogunud väärteosüüdistuse esitamiseks piisavalt tõendeid. Põhimõtteliselt saab väärteoprotokolli koostada samuti väärteo aegumistähtaja e. 2 aasta jooksul.
Menetleja kutse peale ilmumine on kohustuslik. Kui väljakutsumiste arv on ebamõistlikult suur või menetleja juurde ilmumine raskendatud, võib taotleda, et menetleja tuleks ise menetlustoimingu tegemiseks kohale või kasutaks menetlusabi kohaliku menetleja näol.
Formaalselt on Teie poolt kirjeldatud menetlus lubatav. Küsimus taandub süüteo tõendatusele ja sellele antakse hinnang menetluse käigus.