Liiklusõigus


Küsimus: Mis on mootorsõidukijuhilt nõutav isikut tõendav dokument Eestis?02.12.2011

Tere
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja antud, pildiga ja sünniajaga või isikukoodiga dokument.
Kas autoga sõites kõlbab 1999.a. seaduse nr. 536 järgi isikuttõendava dokumendina ka pensionitunnistus 1992.a., kehtib eluaeg, ostukaart, voennõi pilet 1961.a. (venemaa kodanikel pidi kehtima), purjejahtkapteni tunnistus (vahemerel kehtib).
Küsimuse mõte: autos laekasse panen pensionitunnistuse, vajadusel näitan ja kui kaob, on lihtne ja odav taastada.
Liikluspolitsei ei osanud väliolukorras vastata, pensionitunnistust ja ostukaarti nende arvates vist ei tohi isiku tõendamiseks kasutada, kuigi andmeid kasutasid ja edasi lubasid sõita (olin unustanud juhiloa koju, pensionitunnistus oli kaasas, Tallinna piletikontroll ju nõuab ainult seda).
Aitähh
V., autojuht

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vastust küsimusele, milline dokument on käsitletav isikut tõendava dokumendina, tuleb otsida isikut tõendavate dokumentide seadusest. Osundatud seaduse kohaselt on isikut tõendavateks dokumentideks eelkõige isikutunnistus; digitaalne isikutunnistus; elamisloakaart; Eesti kodaniku pass; diplomaatiline pass; meremehe teenistusraamat; välismaalase pass; ajutine reisidokument; pagulase reisidokument;
meresõidutunnistus; tagasipöördumistunnistus; tagasipöördumise luba, kuid isikut võib tõendada ka muu eelpool nimetamata kehtiva dokumendiga, kui dokumenti on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, allkiri või allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood tingimusel, et see dokument on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

Seega sobivad isiku tõendamiseks kõik dokumendid, mis vastavad ülalesitatud tingimustele. Pensionitunnistuse vorm on kehtestatud Sotsiaalministri 31.12.2001 määrusega nr 163, milline on antud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel ning peaks seeläbi sobima ka isikusamasuse tuvastamiseks.