Liiklusõigus


Küsimus: Kui autol on käsutuskeeld, kas siis täitur võib selle mingil hetkel maha müüa?02.12.2011

Küsimus siis selline, et kui kohtutäitur on mu liikurile käsutuskeelu pannud, kas on võimalik, et ta võib selle mingi hetk lihtsalt sundmüüki panna, nii et ma jään oma autost lihtsalt ilma?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui käsutuskeeld on rakendatud seoses reaalse nõudega sõidukiomaniku vastu (eeldades, et selleks olete Teie ise), siis lihtsustatult öeldes võib Teie kartus olla põhjendatud ning selline stsenaarium ka lõppkokkuvõttes realiseeruda.

Tegelikkuses aga toimub tsiviiltäitemenetlus seaduses ettenähtud menetlusreeglite järgi, mis tähendab lühidalt seda, et enne sõiduki nn sundmüüki panemist, eelneb sellele rida menetlustoiminguid, millest Teid teavitatakse ning Teil on võimalik Teie vastu esitatud nõude täitmisega vältida ka sõiduki tahtevastast võõrandamist. Soovin öelda, et Teie teadmata sõidukit maha ei müüda, kuid kui sissenõude rahuldamiseks muid vahendeid ja võimalusi ei ole, siis on lõppkokkuvõttes sõiduki võõrandamine enampakkumisel üks võimalikest viisidest, kuidas sissenõudja nõuet rahuldada.