Liiklusõigus


Küsimus: Kumb aegumine on õige, kas üks aasta või neli aastat?05.12.2011

Tere
Sain 2010. aastal trahvi juhilubadeta sõidu eest, mis on üle antud kohtutäiturile. Samuti samal aastal hiljem vahtraleheta sõidu eest. Tegemist peaks olema väärtegudega.
Karistusseadustik § 82 lõige 3 ütleb, et otsust ei asuta täitma, kui otsuse jõustumisest on möödunud üks aasta väärteo kohta tehtud otsuse jõustumisest.
Seega, kas antud asi on aegunud?
Samas ütleb ka karistusseadustik: (4) Täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise või aresti kandmise ajaks.

Antud seadus ütleb jälle, et 4 aastat. Kumb seadus õige on ja miks Karistusseadustik § 82 lõige 3 ütleb, et 1 aasta?
Kumb siis õige?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

KarS § 82 lg 1 p 3 sätestab täitmisele pööramise aegumistähtaja. See tähendab, et kui jõustunud otsust ei ole ühe aasta jooksul täitmisele pööratud (loe: antud täitmiseks kohtutäiturile), siis ei saa seda hiljem enam teha.

KarS § 82 lg 4 sätestab aegumistähtaja aga juba täitmisele pööratud otsusele e. otsusele, milline on juba kohtutäiturile täitmiseks edasi antud. Selle sätte kohaselt peab kohtutäitur olema põhimõtteliselt suuteline otsuse täitma 4 aasta jooksul ja kui mitte, siis hiljem seda enam teha ei saa. Eeldusel, et ei esine samas sättes nimetatud aegumise peatumise aluseid.