Liiklusõigus


Küsimus: Kas eramaja parklasse pargitud autosid võib teisaldada?07.12.2011

Tere,
Mul oleks selline küsimus, kas on lubatud eraparklasse pargitud auto teisaldamine?
Tegemist on eramaja sarnase hoonega, mis on ümbritsetud aiaga. Värav on päeval küll lahti, kuna sinna pargib palju oma inimesi, kuid värava ette on pandud märk, et parkida võib ainult selle maja omanike loal, otseselt teisaldamismärk puudub. Sellele märgile vaatamata pargivad paljud kõrvalmajja minevad isikud meie parklas, kuna see on uksele lähemal ja kõrvalmaja parkla ees on tõkkepuu.
Kas on lubatud lasta need autod teisaldada või on õiguslikult võimalik mõnel muul viisil neid vastutusele võtta või karistada selle eest?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 92 kohaselt võib sõiduki teisalda, kui sõiduk on pargitud:
1) nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust;
2) nii, et see kahjustab teed või haljasala;
3) selleks keelatud kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid;
4) puudega inimese sõiduki parkimiskohale liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardita;
5) kõnniteel, ohutussaarel või eraldusribal, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga tähistatud parkimiskohtades;
6) õue ja teega külgneva ala sissesõidul, samuti garaaži kasutamist takistav sõiduk garaaži sissesõidul;
7) teisaldamist tähistava liiklusmärgiga märgistatud alale õigusvastaselt;
8) ühissõidukirajale.

Sõiduki teisaldamise õigus on politseiasutusel ja kohalikul omavalitsusel.
Eratee omanikul on õigus nõuda sõiduki teisaldamist politseiasutuselt või kohalikult omavalitsuselt.

Teie poolt kirjeldatud olukord, kus Teie maja territooriumil pargib võõras sõiduk, ei anna alust sõiduki teisaldamiseks. Lisage parkimist keelavale liiklusmärgile teisaldamise kohta lisatahvel ning parkimiseks lubatud sõiduki identifitseerimise kord ning seejärel on parkimisluba mitteomava sõiduki teisaldamine lubatav.