Liiklusõigus


Küsimus: Kas parkimise korraldajal on õigus minu andmeid saada?07.12.2011

Tere,
Parkisin Citypargi parkimisalal (Endla 8). Tasuta võis parkida 1h. Kuid mul läks veidi ajast üle ning ei jõudnud õigeks ajaks sõiduki juurde tagasi. Citypargi parkimiskontrolör, kes parasjagu seda trahvi oli välja kirjutamas, suunas mind Citypargi esindaja poole, kes palus täita vaidevormi Citypargi koduleheküljel.
Sinna olin märkinud enda nime ning ka sünniaasta. Vastuseks sain, et trahv tuleb siiski maksta.
Kas trahvi maksmata jätmisel on Citypargil õigus saada Maanteeametilt või mujalt minu kohta täiendavaid andmeid? Nagu näiteks isikukood, aadress jne., et leppetrahvi sisse nõuda.

Ette tänades,
A

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidukit Citypark parklasse parkides sõlmisite Teie kui sõiduki juht põhimõtteliselt Citypark'iga parkimislepingu. Kui Citypark on tuvastanud, et olite lepingu teiseks pooleks, siis Teile parkimistingimuste rikkumise eest määratud leppetrahvi sissenõudmiseks peavad nad pöörduma vastava nõudega kohtu poole. Peale leppetrahvi maksmiseks kohustava kohtuotsuse saamist, võib kohtuotsuse anda sundtäitmiseks kohtutäiturile. Leppetrahvi puhul nõuet otse ja vahetult kohtutäiturile anda ei saa. Kohtumenetlusele võib eelneda mõne võlgade sissenõudmisega tegeleva ettevõtte sekkumine.