Liiklusõigus


Küsimus: Tahan lubada teisel inimesel oma autoga sõita, kuidas pean tegema volituse?12.12.2011

Olen Eesti kodanik, elan Soomes, auto on soome registris. Mis luba või volitus peab olema, kui annan auto teisele eesti kodanikule kasutada, üksi sõiduks nii Soomes kui Eestis. Kust riigist saada volitus, kellelt? Ja kui kaua võib soome auto eestis olla? Kindlustus on ka soome-poolne. Kui juhtub midagi näiteks avarii, kes vastutab?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiv seadus Eestis EL piires volikirja kaasaskandmist ei nõua. Piisab, kui kaasas on sõiduki registreerimistunnistus. Soomes peaks kehtima sama põhimõte.

Liiklusõnnetuse korral vastutab õnnetuse põhjustamise eest ikkagi sõidukit juhtinud isik, sõltumata sellest, millise riigi registris sõiduk on registreeritud.

LS § 76 lg 3 kohaselt kuulub Eestis registreerimisele muuhulgas välisriigis alaliselt elava füüsilise isiku, välisriigis registreeritud juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja kasutusele võetud mootorsõiduk ja haagis, mis on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta. Seega peate oma Soomes registreeritud sõiduki Eestis registreerima, kui see on Eestis olnud pidevalt üle 365 päeva.