Liiklusõigus


Küsimus: Kas eraparklas võib mind fotografeerida, et nad saaksid tuvastada minu isikut?27.12.2011

Tere! Asetati leppetrahvi nõue 30 eurot eraparklas autoklaasile nõuetevastase parkimise eest. Pean seda ebamõistlikult suureks. Varasemalt oli selles piirkonnas tasuta parkimine ja ei jõudnud jälgida teatetahvlilt tiheda liikluse tõttu, et selles piirkonnas on nüüd leppetrahv 30 eurot. Seega jäi kohustuslik parkimiskell asetamata ja parkisin 2-tunnisel tasuta viibimise alal 60 minutit. Teada on, et peab tuvastama lepingu sõlmija, kuid kas eraparklas võib leppetrahvi koostaja mind autoga või mind autos viibides fotografeerida ja saab seda fotomaterjali kasutada kohtumenetluses minu vastu ja juhul, kui tõendatakse lepingu sõlmija, kas on mõtet kohtumenetluses vaidlustada summa suurust, sest see on minu hinnangul ebamõistlikult suur?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eraparklas pildistamise/salvestamise osas keeldu ei ole - selline tegevus on tavapärane näiteks ka kauplustes, valvega parklates jms kohtades. Selliselt saadud salvestis võib olla ka tõendiks, sh tõendiks isiku kohta, kes sõiduki parklasse parkis ehk sõlmis parkimislepingu. Kas salvestise kvaliteet on isiku tuvastamiseks piisav, on salvestist reaalselt nägemata võimatu öelda. Praegu ei ole minuni jõudnud ka selliseid juhtumeid, kus parklaoperaator oleks leppetrahvi nõude osas salvestistele tuginenud. Vaidlusküsimuseks võib osutuda ka parkimistingimuste arusaadavus parklas liikleja jaoks, kuid see on juba fakti tõlgendamise küsimus. Kui parkimistingimuste mittejärgimine oli vabandatav, puudub leppetrahvi nõudjal õigus leppetrahvi nõuda (VÕS § 160). Samas on rikkumist vabandavaks asjaoluks eelkõige siiski ainult vääramatu jõud. Samuti on kohtul õigus kohustatud isiku taotlusel leppetrahvi vähendada, kui see on ebamõistlikult suur.