Liiklusõigus


Küsimus: Parkisin auto korrektselt parklasse, kuid nüüd nõutakse ikka trahvi, kas peaksin sellega leppima?03.01.2012

Tere, parkisin kesklinnas Citypark'i parklas ning panin auto parkima, kuid sain siiski trahvi 30€. Küsisin telefonioperaatorilt vea põhjust, kuid nemad ei osanud seda selgitada, nüüd nõutakse mult ikkagi seda trahvi, kuid miks peaksin maksma, kui panin auto parkima?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui Teil ei õnnestu tasu maksmist tõendada, siis suure tõenäosusega tuleb Teid vaadelda, kui parkimistingimuste rikkujat. Samas selleks, et Citypark saaks Teilt leppetrahvi sisse nõuda, peavad nemad tõendama, et sõiduki parkisite just Teie. Kui nad seda tõendada ei suuda, siis ei ole Teil kohustust leppetrahvi tasuda. Leppetrahv on tsiviilõiguslik kokkulepe kahe isiku - parklaoperaatori ja sõiduki parkija ehk juhi - vahel. Leppetrahvi nõuet ei saa esitada automaatselt omanikule või vastutavale kasutajale (selles seisneb leppetrahvi erisus viivistasu otsuse ja hoiatustrahvi otsusega). Ka ei saa leppetrahvi nõuet saata sundtäitmisele kohtutäiturile otse ilma leppetrahvi nõuet tunnustava kohtumenetluseta.