Liiklusõigus


Küsimus: Liiklusõnnetust ei registreeritud ning avarii põhjustaja väldib kontakti, mida teha?06.01.2012

Varahommikust liiklusõnnetust ei registreeritud, kuna silmaga nähtav kahju ei tundunud suur ja sai suuliselt kokkuleppele, et õhtul (pärast tööd) saab paberid kindlustuse jaoks ära täita. Hiljem hakkas liiklusõnnetuse põhjustaja kontakti vältima ning samas selgus ka, et kahju autole on tunduvalt suurem kui pealtnäha paistis. Mida sellises olukorras ette võtta? Hetkel on plaan esiteks pöörduda kindlustusse ning kui sealt abi pole, siis politseisse või oleks hoopis parem anda asi kohtusse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Olete tegutsenud vastuolus LS §-s 169 sätestatuga ning sellise käitumisega kaasnevad ka oma riskid, sh risk, et võimalik süüdlane eitab üldse kontakti Teie sõidukiga. Kardan, et politsei ei pruugi võtta liiklusõnnetust menetlusse, kuid kui võtab, siis võib ka Teid ennast oodata väärteomenetlus LS § 236 järgi. Praeguses olukorras on ilmselt kõige mõistlikum teha teade kindlustusseltsile, kuid peate arvestama asjaoluga, et kahju tekkimist ja vastaspoole vastutust peate Te tõendama ise ehk koguma ja olema suuteline vaidluse korral esitama tõendeid selle kohta, et kahju tekkis Teile vastaspoole tegevuse tõttu või et vastaspool üldse liiklusõnnetuses osales. Kindlustusselts ei tegele üldjuhul mitte niivõrd tõendite kogumisega, kui nende tõlgendamisega ja kahjude käsitlemisega. Omal käel tõendite kogumine võib osutuda aga raskeks või isegi võimatuks. Näiteks puudub Teil õigus sundida vastaspool esitama tema sõidukit ülevaatuseks või ekspertiisiks. Seda saaks teha politsei, kuid see eeldab, et juhtum on võetud politsei menetlusse, mis omakorda tähendab, et ka Teid ennast võib võtta vastutusele liiklusõnnetusest teatamisnõuete eiramise eest. Ka ei garanteeri tagantjärele alustatud menetlus Teile soodsat menetlusotsustust ehk vaatamata politsei sekkumisele võib sündmus ja süüdlane jääda tuvastamata. Ka asja kohtusse andmise korral on tõendamispõhimõte sama - Te peate esitama tõendid, et Teie kahju saabus just konkreetse liiklusõnnetuse käigus ja selles osales ja kahju põhjustas teine osaleja. Praeguses olukorras on ehk kõige otatarbekam teha kahjuavaldus kindlustusele ning tegutseda sealt saadud juhtnööride järgi ning proovida esitada kõik võimalikud tõendid kahjusündmuse ja kahju tekitanud isiku kohta neile.