Liiklusõigus


Küsimus: Kas parkimistrahv aegub?07.03.2011

Kas vastab tõele, et kui kohtutäitur 1,5 aastaga ei ole raha kätte saanud, siis parkimistrahv aegub?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimusele vastamiseks peaksite täpsustama, millisest nn parkimistrahvist käib jutt? Parkimise eest kohaldatakse sanktsioone nii väärteomenetluse raames (karistus liikluskorraldusvahendi nõude rikkumise eest), haldusmenetluse raames (viivistasu otsus) kui ka tsiviilmenetluse raames (leppetrahvid eraparklates). Kõigil neil on erinevad aegumistähtajad ning ka kohtutäituri kätte jõudmise tee on erinev.