Liiklusõigus


Küsimus: ATV vargus Kaitseliidu territooriumilt04.03.2011

Tere,
2010. aasta lõpus varastati mulle kuuluv ATV Kaitseliidu maleva territooriumilt. ATV-d oli plaanis seal hoida ainult paar päeva. Kuna ise olen selle maleva liige, siis küsisin loa parkimiseks ühelt malevas töötavalt liikmelt. Loa küsimine oli suuline (telefoni teel). Kui mulle oli selgeks saanud, et ATV on varastatud, teatasin sellest politseile. Politsei on uurinud seda juhtumit 2 kuud. Tundub, et ma seda masinat rohkem ei näe.
Kas mul on õigus sellelt malevalt või valvurilt mingit hüvitust nõuda?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võimalus ja õigus asja hoidjalt asja hävimise või kadumise eest hüvitist nõuda sõltub sellest, kas asja hoiule andnud isiku ja hoidja vahel oli sõlmitud hoiuleping. Kui asja hoidmine toimus nö sõbrasuhte raames, siis puudub õigus asja kahjustumise või kadumise eest hoidjalt kahjutasu nõuda. Kui aga ATV hoidmine ja selle säilimise tagamine oli asja hoiule jätmise tingimuseks, võib eeldada, et tegemist oli hoiulepinguga ja sellisel juhul vastutab asja hoidja üldjuhul asja kahjustumise või kaotsimineku eest. Siin tuleb aga silmas pidada, et kui selline hoid oli tasuta (hoidja asja hoidmise eest tasu ei saanud), siis ei vastuta hoidja asja kaotsimineku või kahjustumise eest, kui ta on asja hoidmisel ilmutanud samasugust hoolt, nagu ta rakendab oma asjade hoidmisel.