Liiklusõigus


Küsimus: Keegi on kasutanud minu isikukoodi ja nüüd mul väärtegu kaelas, mil määral võin nõuda oma kulutuste hüvitamist oma õiguse taastamisel?27.01.2012

Tere!
Sain väärteomenetluse otsusest teada, kui tegin oma pangakontol aastalõpu inventuuri. Raha oli maha võetud. Minule mingit teadet ei olnud saadetud. Hakkasin asja uurima ja sain teada, et olin väärteo sooritanud Väike-Maarjas.
Väärteo otsuses on ainuke õige asi minu isikukood.
ID nr. on vale, allkiri ei ole minu, ma ei ela nimetatud aadressil Väike-Maarjas, kuhu läks ka kohtutäituri kiri. Peale selle on mul minu tööandjalt tõend, et viibisin samal ajal tööl Tallinnas.
Kaebasin politsei kohtusse. Mil määral ma võin nõuda kompensatsiooni oma õiguse tõestamiseks tehtud töö eest (aeg, auto kütus, telefoni ja arvuti kasutamine, dok. paljundamine jne.)?
Lisaks on avaldatud minu nimi ametlikes teadaannetes .... 2011 täitekutsed, mis on loomulikult solvav ja rikub minu mainet.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteomenetlus on vaadeldav riigivastutuse seaduse tähenduses õigusemõistmisena. Riigivastutuse seaduse § 15 lg 1 kohaselt võib isik nõuda kohtumenetluse käigus, sealhulgas kohtulahendiga tekitatud kahju hüvitamist üksnes juhul, kui kohtunik on kohtumenetluse käigus toime pannud kuriteo. Sama kohaldatakse ka väärteomenetlusele.

Kuivõrd kahju tekkimise aluseks oli kellegi poolt Teie andmete esitamine, siis on kahju tekitanud isikuks eelkõige Teie andmeid esitanud isik. Kui valede andmetega väärteomaterjali koostamisel ja lahendamisel ei ole menetleja kuritegu toime pannud (näiteks teadvalt ebaõige otsuse tegemine), siis ei võimalda kehtiv õigus ebaõigest otsusest tulenevate nõuete esitamist riigi vastu.