Liiklusõigus


Küsimus: Mida teha, kui ekselukaaslane ei maksa liisingumakseid ja ei tagasta mulle ka autot?27.01.2012

Tere!
Ei tea kas küsimus on suunatud õigesse kohta või õigele inimesele, aga ei oska ise lahendust leida. Mure on järgmine: olen liisingauto vastutav kasutaja ning kasutajana on auto registreerimistunnistusel kirjas ka minu praeguseks endine elukaaslane. Peale lahkuminekut jätsin auto elukaaslase kasutada, tingimusel, et ta tasub ise igakuised liisingumaksed, kindlustused ja muud autoga seotud kulutused. Tänaseks on olukord selline, et ta pole võimeline eelnimetatud makseid tasuma, kuid keeldub autot mulle tagastamast. Kuidas peaksin antud olukorras käituma?
Tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Püstitatud küsimusest võib aru saada selliselt, et sõiduk on jätkuvalt liisingus. See tähendab, et juhul, kui liisingulepingu kohaselt on liisinguvõtjaks küsimuse esitaja ise, on liisingulepingust tulenevate maksete tegemine tema kohustuseks ehk liisingulepingu täitmise eest vastutab liisinguvõtja, mitte sõiduki faktiline kasutaja. Kuivõrd liisinguesemest sõiduki kasutajad on liiklusregistrisse üldjuhul kantud liisinguandja ja liisinguvõtja kokkuleppel, siis samasuguse kokkuleppe alusel saab liiklusregistrisse kantud kasutajad sealt ka kustutada (samas teadmata konkreetse liisingulepingu tingimusi, ei ole siinkohal võimalik välistada, et liisingulepingust võib tuleneda registriandmete muutmiseks mõni muu kokkuleppeline regulatsioon). Seega üldjuhul, kui liisinguvõtja soovib sõidukit kasutajalt tagasi saada, siis tuleb liiklusregistrisse omaniku või volitatud isiku poolt esitada avaldus registriandmete muutmiseks (kasutaja andmete kustutamiseks). Kui sõiduki kasutaja, kellel puudub õiguslik alus sõiduki valdamiseks, keeldub jätkuvalt sõiduki väljaandmisest, on liisinguvõtjal õigus esitada kohtusse hagi asja väljanõudmiseks teise isiku ebaseaduslikust valdusest. Välistada ei saa, et sõiduki liisinguvõtjale tagastamisega seoses võib tekkida iseseisev vaidlus liisinguvõtja ja sõiduki senise kasutaja vahel senise kasutaja poolt vahepealsel ajal tehtud liisingumaksetest tulenevate nõuete üle.