Liiklusõigus


Küsimus: Kas kiirmenetlusel tehtud trahvi on võimalik veel vaidlustada?30.01.2012

Tervist!

Kui kiirmenetlusel tehtud trahv on liiga suur (50km/h alas sõidukiirus 75km/h 100€), kas siis on võimalik seda veel vaidlustada? Ja kui suur tõenäosus on üldse, et karistust vähendatakse? Tegemist on kooliõpilasega kellel puudub püsiv sissetulek.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kiirmenetluse otsust on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul arvates kiirmenetluse otsuse kättesaamisest, esitades kiirmenetluse otsusele kaebuse kohtule. Karistuse vähendamise tõenäosuse prognoose siinkohal teha ei saa, kuivõrd ei ole teo toimepanemise asjaolusid ega ka karistuse raskust kergendavaid või raskendavaid asjaolusid. Püsiva sissetuleku puudumine võib karistuse kergendamise nõudes olla küll üheks argumendiks. Praegune karistus on tehtud LS § 227 lg 2 sanktsioonist 1/4 suuruses summas. Samas ulatuses on ületatud ka kiirust selle normi järgi. Seega pelgalt trahvi suuruse järgi ei saaks öelda, et karistus oleks ilmses mittevastavuses toimepandud teoga.