Liiklusõigus


Küsimus: Kas mul on veel võimalus oma tunnistusest loobuda ja väidetav avarii põhjustamine vaidlustada?30.01.2012

Lp. Maano Saareväli,
Vajaksin nõu, kuidas käituda. Situatsioon järgmine:
Politsei võttis minuga ühendust, kuna minu kohta oli laekunud kaebus, et mina olevat tagurdanud enda autoga ühe ostukeskuse parklas 12.12.2011 kellegi esitule katki ja lahkusin sündmuskohalt. Kuna olin tol päeval seal parkinud, siis arvasin tõesti, et võisin enese teadmata tagurdades teist autot riivata. Käisin politseis kohal ja kirjutasin segaduses alla, et olen süüdi. Samas minu autol puudusid igasugused jäljed kokkupõrkest.
Pärast seda asus asja lahendama kindlustus, kes mõistis kannatanu kasuks välja hüvitise.
Tagant järele mõeldes, arvan, et äkki üritas lihtsalt keegi mind ära kasutada. Kas on veel võimalus kindlustuse ja politsei otsused vaidlustada, enda tunnistus tagasi võtta ja paluda kannatajal esitada täiendavad tõendid (näiteks turvakaamera video vms)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Politsei otsuse vaidlustamiseks on aega 15 päeva arvates päevast, mil otsus oli Teile kohtuvälise menetleja e. politsei juures kättesaadavaks tehtud (see kuupäev on märgitud väärteoprotokolli). Kui otsus Teie karistamise kohta on veel tegemata, siis on Teil võimalus esitada väärteosüüdistusele vastulause 15 päeva jooksul arvates Teile väärteoprotokolli koopia kätteandmisest. Vastulauses saate taotleda ka täiendavate tõendite kogumist. Kui menetleja lahendas väärteoasja kiirmenetluses, siis on kiirmenetluses tehtud otsust võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul, arvates kiirmenetluse otsuse kättesaamisest.

Kui aga menetleja otsuse vaidlustamise tähtajad on tänaseks möödas, siis on Teil võimalik ka kindlustusele Teid õigustavaid tõendeid esitada. Küll peate sellisel juhul siiski arvestama võimalusega, et tsiviilvaidluses võidakse tuginede menetleja otsusele ja väärteomenetluses Teie enda poolt antud ütlustele.