Liiklusõigus


Küsimus: Sain viivistasu otsuse, aga minu auto ei ole sel ajal seal viibinud, mida teha?07.02.2012

Sain Tallinna Transpordiametilt (parkimisjärelevalve teostaja AS Ühisteenused) tähitud kirjaga viivistasu otuse summas 31 eurot parkimistasu maksmata jätmise eest. Kirjas on märgitud minu auto number, parkimise aeg ja koht. Ainult - kirjas märgitud ajal ei saanud minu auto olla näidatud kohas, s.t. reaalselt minu autot seal ei olnud.
Kirjutasin vaide selle otsuse kohta, kuid pean vist minema nende kontorisse tutvuma tõenditega. Millised üldse saavad olla aktsepteeritavad tõendid? Kas fotod? Kas fotolt peab näha olema ka miski muu peale auto numbri?
Mida soovitate?
Lugupidamisega PV

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tõendiks võivad olla kõik faktilised andmed, mille alusel on võimalik tuvastada Teie sõiduki parkimine TTA poolt viidatud kohas ja parkimistasu maksmata jätmine. Ning vastupidi - tõendiks on ka kõik need andmed, millega Teie saate tõendada, et sõiduk parkis sel ajal mujal. On üsna selge, et üks ja sama sõiduk ei saanud üheaegselt kahes erinevas kohas parkida, mistõttu kaldun arvama, et viivistasu otsuses on mingid andmed ekslikud või ebatäpsed (näit. kellaaeg, koht, auto nr vms). Kui viivistasu otsuses on vead, mille tõttu ei ole võimalik tuvastada parkimistasu maksmata jätmise aega, kohta ja sõidukit, ei ole sellise viivistasuotsuse alusel viivistasu sissenõudmine lubatav. Teie vaie tuleks rahuldada. Muidugi soovitan minna ja tutvuda ka võimalike TTA poolt kogutud tõenditega, sh fotodega, juhul, kui need on olemas.