Liiklusõigus


Küsimus: Kes vastutab, kui teetruup lõhub auto?07.03.2011

Tere!
Sooviksin teada, kes maksab sõiduki kahjud juhul, kui auto sõidab lagunenud teetruupi. Truup asub minu maal ning kõnealune tee on samuti talu oma. Tee on põldudevaheline, kuid kruusakattega ja seda kasutavad ka mõned teised liiklejad. Kuna truubi juurest on vihmad osa teed ära uhunud, võib juhtuda, et keegi sinna sisse põrutab, kui liiga tee äärde hoiab. Hetkel ei ole me kellelgi keelanud seda teed kasutada ning ei ole pannud välja neid tobedaid eramaa ja eratee märke. Kuidas soovitate toimida? Plaan on ikka truup korda teha, kuid sügisel ei jõudnud.
Kui keegi sinna sisse kihutab ja hakkab kahjusid nõudma, mis sellisel juhul saab? Kas juhil endal on ka selles osas vastutus?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teeseaduse § 37 lg 6 kohaselt on teeomanik kohustatud liiklejale hüvitama tee kasutuskõlbmatuse või tee ohtlikust seisundist tuleneva ohu tõttu tekitatud kahju. Teeseaduse § 10 kohaselt peab teel olema võimalik ohutult liigelda. TS § 25 lg 4 kohaselt korraldab eratee omanik tema omandis oleval teel teehoidu ja on kohustatud looma tingimused ohutuks liiklemiseks tema teel. Ülaltoodu tähendab põhimõtteliselt seda, et kui ohtlikus seisundis eratee on liikumiseks avatud ka kolmandatele isikutele, siis nende ohtude eest tuleb liiklejat hoiatada (liikluskorraldusvahenditega) või siis eratee sulgeda. Vastasel juhul ei ole sõiduki kahjustumise korral äravajunud teetruubis välistatud kahju saaja nõue teeomaniku vastu. Usun, et vastutuse välistamiseks peaks piisama ka eratee tähistamisest erateena, kuna erateed võib kasutada vaid teeomaniku loal. Loata kasutamisel kannab oma sõiduki kahjustamise riski tee ebaseaduslik kasutaja ise. Kui tee kasutaja on omanikult loa saanud ja kahjustab oma sõidukit tähistamata teeaugus, siis vastutab sellise kahju eest teeomanik.