Liiklusõigus


Küsimus: Kas kaotatud numbrimärgi tõttu võib sadama territooriumil trahvida?13.02.2012

Tulin autoga Rootsist Eestisse ja tehti Tallinna sadama D-terminalis väärteoprotokoll, kuna autol puudus ees registreerimisnumber (olin kusagile lumehange jätnud). Numbrimärgi valmistasin ise ja asetasin auto salongi, klaasi taha. Registreerimisnumbri kaotasin Rootsis ja seetõttu tulin ka autoga Eestisse. Uus numbrimärk oli mul juba tellitud.
Küsimus ongi, et kas sadamates ei ole mitte tollitsoon ja seal sellisete rikkumiste eest trahvida ei tohiks? Kas üldse sellise n-ö rikkumise eest saab väärteoprotokolli koostada, kuna uus numbrimärk oli tellitud ja isevalmistatu oli ajutine?
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere

Liiklusseadus kehtib Eesti teedel. Tee on LS § 2 lg 81 tähenduses jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Sadama teitooriumi osa, mis on omaniku poolt muuhulgas ette nähtud ka sõidukite liiklemiseks, on vaadeldav vaatamata võimalikule piiri- või tollitsoonile siiski ka teena LS § 2 lg 81 tähenduses. Seega kehtivad liiklusseadusest tulenevad kohustused ka seal.

Samas võib Teie poolt kirjeldatud situatsioonis väärteokaristuse määramine olla põhjendamatu otstarbekuse põhimõttest lähtuvalt. Oma sellekohased vastuväited saate esitada kohtuvälisele menetlejale esitatavas vastulauses. Vastulause esitamise tähtaeg on 15 päeva arvates väärteoprotokollist koopia saamisest.