Liiklusõigus


Küsimus: Kas avarii teine osaline tohtis eemaldada oma autol enne ekspertiisi avarii jälgi?15.02.2012

Tere!
Mind süüdistatakse/kahtlustatakse elumaja parklas teisele sõidukile otsasõidus enda autoga. Samal päeval, kui see väidetavalt juhtus, kutsus kannatada saanud auto omanik politsei, et fikseerida kahjud. Pildistati ka minu autot, politsei väitel üritati minuga kontakti saada, aga see ei õnnestunud (kuigi telefon oli mul kogu aeg sees ja levialas).
Kuna minu süü/süütusetuse tunnistamiseks tuleb teha ekspertiis, siis on küsimus järgmine: kas vastaspool tohtis eemaldada oma autol avarii jälgi (painutas suure mõlgi uksest väljapoole tagasi)? Mõlgi sügavusega oleks mul võimalus oma õigust kinnitada.
Kas ekspertiisi teeb PPA või tellitakse see mõnelt firmalt (näiteks Avariigrupp)?
Kes kannab kokkuvõttes ekspertiisi maksumuse?
Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ekspertiis ja eksperdi arvamus on eeldatavasti seda täpsem, mida rohkem on ekspertiisiks esitatud sõidukid ja/või sündmuskoht õnnetusejärgses seisukorras. Kui ühe õnnetuses osalenud sõiduki kahjustusi on muudetud, ei ole välistatud, et selline muutmine võib mõjutada ka eksperdi arvamuse õigsust. Samas ei ole selline mõjutamine iga kord vältimatu, kuna ekspert saab oma arvamuse andmisel ja sündmuse taastamisel kahjustuste hilisemat korrektuuri arvesse võtta.
Kui liiklusõnnetust menetleb politsei, tellitakse ekspertiis EKEI-st (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut).
Ekspertiisi maksumuse hüvitab üldjuhul menetlusalune isik ehk juhul, kui menetleja peab tõendeid piisavaks Teile väärteosüüdistuse esitamiseks ja hiljem ka karistuse määramiseks, siis jäävad ekspertiisikulud Teie kanda.