Liiklusõigus


Küsimus: Miks pean auto tagasisaamiseks kohtusse pöörduma, kas politsei ei saa siis võõrast valdusest autot ära võtta?15.02.2012

Tere,
Paar küsimust auto tagasi nõudmisega.
1. Miks peab auto tagasisaamiseks eemaldama kasutajaid auto registriandmetest? Üldjuhul kaasnevad sellise toiminguga ka kulud, mida tegelikult poleks vaja teha. Olles auto registreeritud kasutaja, ei anna see sulle õigust auto valdamiseks liisinguvõtja tahte vastaselt. Sama kehtib ka näiteks volituse alusel auto kasutamise kohta.
2. Miks peab auto ebaseaduslikust valdusest väljanõudmine käima läbi kohtu, kus see oleks kulukas ja aeganõudev protsess. Miks ei saa selleks kasutada politsei abi, kes peaks olema ka selliste toimingute jaoks ellu kutsutud? Tuvastada, et kes on auto õiguslik valdaja, saab ka politsei. Ehk siis kui minult auto röövitakse, siis auto tagasisaamiseks pole mul vaja röövlit kohtusse kaevata, vaid politsei tagastab selle mulle.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusregistrisse kantud andmed peegeldavad sõiduki omaniku tahet lubada sõidukit kasutada kasutajana märgitud isikul. Kui omaniku tahe kasutaja osas muutub, siis on loomulik, et omanik kustutab vastava kande registris. Samas omavad liiklusregistri andmed üksnes informatiivset tähendust, mistõttu võib registrisse kantud isikul olla sõiduki kasutamine keelatud vaatamata sellele, et tema õiguse kohta registrisse tehtud kanne on kehtiv. Registrikande ja faktilise olukorra vastuolu segab aga tegeliku tõe väljaselgitamist, mistõttu soovitataksegi ebaselguste vältimiseks kustutada tegelikkusele mittevastavad kanded registrist.
Politsei sekkub sõiduki ebaseaduslikku valdust puudutavasse küsimusse juhul, kui sõiduki ebaseaduslikus kasutamises esineb süüteokoosseis (näiteks KarS § 215 nimetatud kuriteo koosseis - asja omavoliline kasutamine). Kui menetleja leiab, et kuriteo alus ja ajend on olemas, peaks ta asuma süüteo menetlemisele, sh astuma samme süüteo lõpetamiseks. Loogiliselt peaks menetleja selline tegevus viima sõiduki tagastamiseni selle seaduslikule omanikule/valdajale. Menetleja selline sekkumine eeldab siiski, et asja faktiline valdaja teab või vähemalt möönab asja kasutamise keelatust.