Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas kahju välja nõuda, kui kaubik tekitas manööverdamisel kahju väravapostidele (kahju tekitaja on teada)?17.02.2012

Tere! Naabrile teenust osutanud kaubik manööverdas vastu kortermaja piirdeaia väravaposte. Postid on viltu ning väravad ei sulgu. Kaubiku ja juhi ning liikluskindlustuse andmed on teada. Milline peaks olema tegevus olukorra lahendamisel?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Alustada võiks sellest, et nõuda kahju põhjustanud kaubikujuhilt kirjalikku kinnitust kahju põhjustamise kohta koos vastutava isiku ja sõiduki andmetega. Seda juhul, kui sellist dokumenti vahetult sündmuse järgselt veel koostatud ei ole. Seejärel pöörduge kahju tekitanud sõiduki kindlustusandja poole kahju hüvitamise nõudega. Kahjuteate ja -nõude esitamisega seotud täpsema info leiate kas liikluskindlustuse seadusest või küsite juba otse kindlustusandjalt.

Liiklusõnnetuses osalejate käitumisnõuded liiklusõnnetuse sündmuskohal on lahti kirjutatud liiklusseaduse §s 169 (formaalselt kehtib küll juhtide suhtes, kuid praktilist infot annab ka muudele isikutele, kes võivad osutuda näiteks kannatanuks).

Kui kahju põhjustanud juht lahkus liiklusõnnetuse sündmuskohalt, siis tuleb juhtunust teavitada politseid.