Liiklusõigus


Küsimus: Kas liiklustrahv aegub?11.03.2011

Kas liiklustrahv aegub?
Kui liiklustrahv aegub, kas on õigus nõuda pangakonto aresti alt vabastamist ja kuidas seda teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vastates eeldan, et küsimus puudutab liiklusalase väärteo eest määratud trahvi. Samuti saan küsimusest aru, et trahv on antud juba sundtäitmiseks kohtutäiturile. Täitmisele pööratud (kohtutäiturile täitmiseks üle antud) rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Seega, kui trahviotsuse jõustumisest alates 4 aasta jooksul ei ole kohtutäitur trahvisummat sisse nõudnud, aegub täitemenetlus. Üldjuhul tuleb täitemenetluse aegumist ka ise jälgida ja tähtaja saabumisel seda kohtutäiturile meelde tuletada. Pangakonto aresti alt vabastamine sõltub sellest, kas kohtutäitur on täitekulud kätte saanud või mitte. Täitekulud (sh kohtutäituri tasu) ei aegu koos trahvi aegumisega ning need tuleb maksta sõltumata sellest, kas trahv aegus ning kas ja kui palju kohtutäituril õnnestus võlgnetavat summat sisse nõuda.