Liiklusõigus


Küsimus: Kas peab olema veoluba või litsents, kui ehitusfirma veab oma veoautoga ehitusobjektile ehitusmaterjali? 29.02.2012

Kas peab olema veoluba või litsents, kui ehitusfirma veab endale kuuluva veoautoga oma ehitusobjektile ehitusmaterjali? Politsei väidab, et tegu on tasulise autoveoga, kuna ehitatakse ju kellelegi teisele. Tasu saadakse siiski ehituse eest, mitte autoveo eest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teadmata Teie küsimuses kirjeldatud veo üksikasju, saan anda vaid üldise vastuse ja viite asjakohasele regulatsioonile.

Autoveoseaduse § 81 kohaselt peab oma kulul sõitjate- või veoseveo korraldamiseks vedaja täitma järgmisi nõudeid:
1) autovedu on vedaja kõrvaltegevus;
2) sõitjaid või veost vedav sõiduk on vedaja omandis või vedaja on sõiduki kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse või kasutuslepingu alusel;
3) veol kasutatava sõiduki juht on vedaja töötaja või vedaja ise.

Oma kulul veoseveo korraldamiseks peab vedaja lisaks ülalnimetatud nõuetele täitma ka järgmisi nõudeid:
1) veos on vedaja omandis või vedaja on selle müünud, ostnud, rendile andnud, rendile võtnud või tootnud või on seda töödelnud või parandanud;
2) veost paigutatakse ümber ettevõttes või väljaspool ettevõtet enda vajaduseks.

Autoveoseaduse § 9 kohaselt ei pea oma kulul korraldatavaks riigisiseseks autoveoks vedajal olema tegevusluba ega sõidukikaarti.

Mina saan ülalesitatud regulatsioonist aru selliselt, et kui ehitusettevõtja veab temale kuuluva või rendilepingu alusel tema kasutuses oleva veokiga, mida juhib ehitusettevõtja töötaja, ehitusobjektile ehitusmaterjali (mis tavapäraselt kuni ehitatava asja müümiseni on ehitusettevõtja omandis), siis on tegemist oma kulul veoga, mille puhul ei ole sõidukikaart ja tegevusluba nõutavad. Eelöeldu kehtib eeldusel, et ettevõtja põhitegevuseks on siiski ehitustegevus ja vedu on vaid abistava iseloomuga kõrvaltegevuseks.