Liiklusõigus


Küsimus: Kas tõepoolest võib liikluskahju hüvituse saamiseni kuluda kuni 2 aastat?06.03.2012

Tere,
Küsisin siin portaalis politsei eksperdilt, milline on piiraeg liiklusõnnetuse menetlemiseks ning sain teada, et menetlus peab toimuma mõistliku aja jooksul, paraku selline termin nagu "mõistlik aeg" on sisutamata.
Kas see tähendab, et kui politsei menetleb liiklusõnnetust 2 aastat, siis kindlustus korvab tekkinud kahju alles 2 aasta pärast?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadusest tulenev piirang liiklusõnnetuse väärteona menetlemiseks on 2 aastat. Liiklusõnnetuse, mida menetletakse kriminaalmenetluse korras, aegumistähtaeg on veelgi pikem ning menetluse aeg sõltub menetluse käigust. Usun, et ka politsei püüab menetluse lõpuni viia mõistliku aja jooksul ja võimaluse korral ikka enne süüteo aegumist.

See siiski ei tähenda, et kindlustus peaks alati ootama politsei otsuse e. menetlustulemuse järgi. Liikluskindlustuse seaduse § 45 lg 2 kohaselt, kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või väärteomenetlus või kindlustuse komisjoni menetlus ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus, pikeneb kahju hüvitamise otsuse tegemise tähtaeg (30 päeva nõude saamisest) nimetatud menetluse aja võrra. Seega juhul, kui toimuval menetlusel ei ole kindlustusandja otsuse tegemise osas olulist tähtsust, võib kindlustusandjalt nõuda otsuse tegemist enne politseimenetluse lõpptulemust.

Kas asjas toimuval menetlusel on kindlustusotsuse tegemise suhtes oluline tähtsus või mitte, on alati faktiküsimus, mis tuleb välja selgitada igal üksikjuhtumil eraldi. Samas eraldi otsuste tegemine võib lõppeda ka sellega, et kindlustusandja ja politsei jõuavad liiklusõnnetuse lahenduse osas täiesti erinevatele seisukohtadele.

Süüteomenetluse käivitumisel ning vaatamata sellele, millal tehakse asjas politsei või kohtu otsus, ei tohi aga unustada nõude esitamist kindlustusandjale. See on oluline eriti kriminaalmenetluse puhul, kus menetluse kestus võib kujuneda pikemaks, kui kindlustusele esitatava nõude aegumistähtaeg. Peale aegumistähtaja möödumist kindlustusele esitatud nõue võib jääda rahuldamata.