Liiklusõigus


Küsimus: Kas parkimistrahv aegub või on aegumatu?07.03.2012

Tere,
Mul on kohtutäituri juures täitmisel Falck Eesti AS avalike teenuste divisjoni täitmisavalduse ja Falck Eesti AS viivistasu otsus (ehk siis parkimistrahv). Trahv on aastast 2004, mis on tasumata. Viivistasu otsuse puhul ei ole tegemist rahalise karistuse ega varalise karistusega ning viivistasu otsuse parkimiskorra rikkumise eest aegumist reguleerib maksukorraldus seaduse paragraaf 132, mille kohaselt maksusumma sundtäitmise aegumistähtaeg on 7a. Aegumistähtaeg algab kohustuse täitmise tähtpäeva saabumise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.
KÜSIMUS: Ehk siis trahv peaks olema aegunud alates selle aasta 1. jaanuarist?
Kuid sama paragrahvi lõike 4 punkt 4 kohaselt aegumine katkeb maksuvõla sissenõudmiseks täitemenetluse alustamise korral.
KÜSIMUS: Ehk siis, kui kohtutäitur on alustanud täitemenetluse (mida loogiline, et ta on teinud), siis antud parkimistrahv ei aegugi?
Osad kohtutäiturid on mu 2004a. parkimistrahvid aegunuks tunnistanud, kuid 1 kohtutäitur toob paragrahv 132 lõige 4 punkt 4 paragrahvi välja - mis ütleb, et ei aegu.
Kumb on siis õige?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Viivistasu otsuse täitmise osas tuleb lisaks maksukorralduse seaduse sätetele juhinduda ka liiklusseaduses viivistasu ja selle täitmise kohta sätestatust.

Liiklusseaduse § 189 lg 4 kohaselt kohaldatakse viivistasu sundtäitmise aegumisele maksukorralduse seaduse §-s 132 muude maksuhalduri poolt sissenõutavate rahaliste kohustuste sundtäitmise aegumise kohta sätestatut (täitmisele pööramise aegumistähtaeg 1 aasta, mitte seitse aastat). LS § 189 lg 4 teise lause kohaselt aegub täitmisele pööratud viivistasu sissenõue, kui viivistasu ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul viivistasu otsuse tegemisest.

Seega, kui kohtutäitur ei ole viivistasu otsust võlgnikult sisse nõudnud 4 aasta jooksul arvates viivistasu otsuse tegemisest, siis on viivistasu sissenõue aegunud ja kohtutäitur peab täitemenetluse lõpetama.