Liiklusõigus


Küsimus: Millised on minu võimalused, kui esitasin vaide, teadet ei ole saanud, kuid nüüd on hoopis sundtäitmisele pööratud?20.03.2012

Tere,
mul on küsimus seoses parkimistrahviga, mille sain 28.novembril 2011. Parkisin vanalinna tsoonis, kuid olin hooletusest teinud mobiilse parkimise südalinna tsooni. Parkimistrahvi sain maksimummäära järgi - 31 eurot. Esitasin portaalis www.parkimine.ee vaide, kus selgitasin, et mul varasemaid trahve ei ole, olgugi, et olen sage mobiilne parkija ning et väiksema määra järgi parkimine ei olnud tahtlik. Tegin ettepaneku trahvisumma vähendamiseks või tühistamiseks. Kuivõrd esitasin vaiet esimest korda, helistasin igaks juhuks järgmisel tööpäeva hommikul ka parkimine.ee kontakttelefonile, et küsida, kas mu vaie on edukalt nendeni jõudnud. Klienditeenindaja ütles, et nad on selle kätte saanud ning vaide läbivaatamine võtab keskmiselt 1 kuu aega. Vastuse pidin saama e-posti teel (NB! vaide esitamisel saab teha nõustuva linnukese, et olen nõus saama vastuse elektroonselt ning esitada tuli ka oma e-posti aadress). Märtsi alguses sain aga teate kohtutäiturilt, et minu suhtes on algatatud täitemenetlus nimetatud trahvi asjus. Loomulikult logisin siis uuesti parkimine.ee keskkonda ning avastasin üllatusega, et minu trahv on suunatud sundtäitmisele. Ometi ole ma e-kirjaga mingit vastust saanud! Samuti puudub nimetatud keskkonnas võimalus näha vaide läbivaatamise kuupäeva või vaide mitterahuldamise põhjust. Mulle tundub, et mulle tehakse liiga. Mis on minu võimalused?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Peaksite kõigepealt välja selgitama, kuidas on Teil võimalik tõendada vaide esitamist. Kui vaide esitamine on tõendatav, siis tuleb esitada taotlus haldusorganile täitemenetluse lõpetamiseks ja paluda vastata vaidele. Kui haldusorgan ei reageeri, siis on Teil õigus esitada kaebus halduskohtule ja/või nõuda täitemenetlusega tekitatud kahju hüvitamist.