Liiklusõigus


Küsimus: Mis ajaga liiklustrahv aegub?27.03.2012

Sain trahvi, kuna turvavööd ei olnud peal. Elan maal ja sõitsin umbes 10 m kodust kaupluse ette. Muidu olen väga korralik liikleja, mitte ühtegi trahv ega rikkumist ei ole. Politsei ütles ka täna mulle, et olen puhas leht, aga ikka sain trahvi kätte 20 eurot, mille koju jõudes kohe tasusin. Tahaks teada, millal nüüd mu trahv aegub, mõtlen seda, kui politsei kinni peab ja ei näe minu rikkumist.
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teie küsimuse kontekstis tähendab "trahvi aegumine" tegelikult karistusregistrist karistusandmete kustutamist. Andmed määratud väärteokaristuse kohta kustutatakse karistusregistrist, kui karistuse kandmisest (trahvi tasumisest) on möödunud 1 aasta, kuid seda siiski tingimusel, et enne karistusandmete kustutamist ei ole Te toime pannud uut väär- või kuritegu.

Politsei enda andmebaasis võivad andmed Teile kunagi määratud karistuste kohta püsida kauem, kuivõrd need andmebaasid ei allu karistusregistri seaduse regulatsioonile. Seega ei ole välistatud, et politseipatrull näeb oma operatiivandmebaasist andmeid ka selliste karistuste kohta, mis karistusregistrist on kustutatud. Samas õiguslikku tähendust omavad vaid karistusregistri andmed, mitte politsei enda andmebaasi kantud andmed. Viimased on eelkõige informatiivset ja operatiivinfo funktsiooni kandvad andmekogud.