Liiklusõigus


Küsimus: Kas õuealal tohib kõnniteel parkida kui liiklusmärke ei ole?29.03.2012

Tere,
mõni päev tagasi kirjutati mulle välja Kirjalik Hoiatusmenetlus LS § 20 lg 4 p3 alusel selle eest, et parkisin täielikult kõnniteel.
Olen huvitatud selle trahvi õigustatusest, kui arvestada asjaolu, et ma parkisin õuealal, millel puudub parkimist korraldav liiklusmärk või teekattemärgistus. LS § 64 lg 5 ütleb: "Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1-alamkategooria mootorsõidukit. Seda tohib teha ainult tähistatud parklas, selle puudumisel aga teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust."
Parkisin muidu täielikult Lasnamäe kortermaja kõrval oleval kõnniteel, kohal, kus ma kohe kindlasti ei häirinud ühtegi jalakäijat ega teist sõidukit, ei paiknenud haljasalal, jalakäijatel jäi kõrval oleva kõnnitee laius üle 0,7m ja vabaks jäi ka sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Parkimist õuealal on käsitlenud Riigikohus lahendites 3-1-1-26-09, 3-1-1-27-09 ja asunud seisukohale, et õuealal ei kehti teistsugust parkimise regulatsiooni, kui väljaspool õueala. Kohus leidis, et ka õuealal on keelatud kõnniteel parkimine kohas, kus seda ei luba konkreetsed liikluskorraldusvahendid. Tänaseks ei ole kohtu selline seisukoht muutunud.