Liiklusõigus


Küsimus: Kas võib parkimistasu tagasi küsida, kui on saadud valesti parkimise eest trahvi?29.03.2012

Tere!
Parkisin auto ekslikult südalinnas parkimiskeelu alal ning sain selle eest trahvi. Samal ajal oli autol mobiilparkimine ehk makstud parkimise eest. Mind lihtsalt huvitab - kas ma võiks parkimistasu tagasi küsida, sisuliselt on see ju topelt makstud maks?

Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tasuline parkimine ja liikluskorraldusvahendite nõuete eiramine on iseenesest kaks erinevat valdkonda. Esimene on haldusküsimus (KOV-i poolt kehtestatud parkimistasu on vaadeldav kohaliku maksuna), teine on väärtegu ja allub väärteomenetlusele. Seega nad ei kattu ja kui esimesel juhul tasusite kohaliku maksu, siis teisel juhul saite väärteokorras karistada liikluskorraldusvahendi nõude rikkumise eest.
Samas on kohtupraktikas kohtud asunud seisukohale, et parkimist tasulisel parkimisalal parkimist keelava liiklusmärgi mõjupiirkonnas parkiva sõiduki suhtes ei saa rakendada viivistasu otsust, kuna prakimine, sh tasu eest parkimine, on keelumärgi mõjupiirkonnas keelatud. Kohtute selline seisukoht loob põhimõtteliselt võimaluse küsida tagasi ka tasutud maks (parkimistasu) argumendil, et parkimistasu maksmise kohustust ei ole tekkinud.