Liiklusõigus


Küsimus: Kas väärteo protokolli koostaja võib olla hilisem otsustaja?02.04.2012

Sõiduk peeti maanteel kinni ja politseinik vormistas väärteoprotokolli. Hiljem, kui otsus väärteoasjas tuli, oli otsustajaks sama politseinik. Kas hilisem otsustaja ei peaks olema teine isik? Lisaks rikuti VTMS § 6.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Otsustaja ei pea olema teine isik. Väärteoprotokolli vormistav ametnik on isik, kes menetleb väärteoasja. Samamoodi võib väärteoasja menetlev isik teha asjas ka otsuse. Analoogiline on olukord ka väärteomenetluse kiirmenetluse korral - kiirmenetluse esemeks olevat väärteoasja menetlev ametnik teeb samas ka otsuse menetlusaluse isiku karistamise kohta.

Väidetavat VTMS § 6 rikkumist ei oska kommenteerida.