Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas tohib koera autos transportida?02.04.2012

Tere.
Kuidas tohib koera autoga transportida ja kas üldse tohib, kui ei ole autol taga eraldi koera puuri? Kui kinnitan ta koeraturvavööga tagaistmele, kas see on siis seadusega kooskõlas? Koer on suur ja koera puur ei mahuks kohe mitte autosse.

ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väljapool majandustegevust looma (näiteks lemmiklooma) transportimisele autos eraldi nõudeid kehtestatud ei ole. Kuivõrd loom ei ole vaadeldav sõitjana LS § 2 p 79 tähenduses, ei laiene talle ka LS II peatüki 3. jao reeglid. Seega saab lähtuda vaid üldistest veoseveo kohta sätestatud normidest (LS § 34 lg 1 ja 6), mille kohaselt ei tohi veos takistada sõiduki juhtimist, ohustada inimesi ega tekitada kahju. Loomade puhul tuleb arvestada, et ei rikutaks loomakaitset reguleerivate õigusaktide nõudeid. Kui on olemas spetsiaalsed turvarihmad vm turvavahendid loomade sõidukis kinnitamiseks, siis usun, et nende kasutamine on piisav, et tagada looma ja iseenda ohutus ja seega veose vastavus kehtestatud normidele.