Liiklusõigus


Küsimus: Kas eraparklas omanik/haldaja võib auto ratta lukustada?11.04.2012

Tere!

Ühe eraparkla juht väitis mõnda aega tagasi ajakirjanduses, et nende firma asub valesti parkijate tuvastamiseks kasutama rattalukke.

Antud väitest ajendatuna ka järgnev küsimus. Kui inimene tähelepanematusest unustab nt poe eraparklas parkimiskella autosse panemata ning tagasi tulles avastab, et kojamehe vahel on leppetrahv ja lisaks on ka veel autoratas lukustatud ning kahtlase välimusega ja (töötõendi jms) mitteidentifitseeritavad kodanikud nõuavad leppetrahvi kohest tasumist, vastasel juhul lubavad auto lukku jättagi, siis kuidas peaks taolise juhtumi korral käituma?

1) Kas eraparklal on üldse õigus autole rattalukku paigaldada (kui auto ei ole ka kellegil ees ega murul vms)?

2) Kas auto omanikul või tol hetkel selle kasutajal on õigus rattalukk iseseisvalt või ka mõne teise abiga (nt lukufirmat kasutades) lihtsalt katki lõigata? Ning ära sõita koos tolle leppetrahviga?

3) Kui eraparkla töötajad siiski ei võta või ei lase lukku ära võtta (ilma trahvi kohese tasumiseta), kas politsei juuresolekul on nad kohustatud seda tegema?

Tervitades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Põhimõtteliselt ei pruugi eraparklas rattaluku kasutamine olla õigusvastane - selle kasutamise legitiimsus sõltub sellest, kuidas parklaomanik on eratee kasutamise tingimused (nö lepingutingimused) autojuhile teatavaks teinud. Kui asjaolude pinnalt saab asuda seisukohale, et parkimisleping on juhi ja teeomaniku vahel sõlmitud, siis on kõik muu (sh luku eemaldamise tingimused, operaatori õigused jms) lepingutingimuste küsimus. Iseküsimus on, kuidas puudutab juhi ja teeomaniku vahel sõlmitud leping näiteks sõiduki omaniku õigusi, kui sõiduki omanik ei olnud sõidukit parkinud juht. Põhimõtteliselt ei saa sõiduki parkija (parklateenuse kasutaja) panna tsiviilõiguslikku kohustust kolmandale isikule, näiteks sõiduki omanikule, kes ei olnud juht ega ole seetõttu parkimislepingu pooleks. Näen, et sõiduki omanikul, kui ta ei ole parkimislepingu pooleks, on õigus nõuda rattaluku tasuta eemaldamist ja oma vara kasutamise takistuste kõrvaldamist. Parkimislepingust tulenevaid mis iganes sanktsioone (leppetrahvid, rattalukud jms vahendid) saab kasutada vaid konkreetse lepingupoole suhtes. Selleks peab parklaomanik tuvastama temaga lepingu sõlminud isiku. Omandiõiguste piiramiseks peab esinema aga seaduslik alus.