Liiklusõigus


Küsimus: Kas lubadeta sõidu eest vahelejäämise korral ei saa 12 kuud lubade eksameid sooritada?23.04.2012

Tervist,
Stsenaarium selline: autokooli õppe ajal tegin lisatunde tuttavaga, kellel Maanteeametist vastav luba olemas. Kogemata osutus selleks hetkeks aga aegunuks, kui politsei kinni pidas.
Saime mõlemad trahvi. Olen loomulikult omad järeldused teinud ning trahvi tasunud, kuid minnes nüüd Maanteeameti büroosse end eksamitele kirja panema, selgus, et mingisugune blokk on pandud peale ja ei saa eksamitele minna enne, kui trahvi tasumisest on möödunud 12 kuud.
Uurisin Riigi Teatajat ja Maanteeameti kodulehekülge. 1. juuli 2011 jõustunud liiklusseaduses on küll kriteerium, et lubade taotleja ei tohi olla karistatud paragrahv 201 ehk sõiduõiguse omistamise suhtes, kuid 12 kuust pole juttugi.
Lisaks sooviksin teada, kas midagi on võimalik teha (täiendav kahetsuskiri selgitusega või midagi muud) või peab lihtsalt ootama, arvestades, et tegemist oli õppeolukorraga ja ka konstaablid kinnitasid, et esmase juhiloa eksamite sooritamisel takistusi ei tule.
Olen sama küsimusega helistanud Maanteeametisse, kust paluti ühendust võtta Liikluspolitseiga ja helistades Liikluspolitseisse paluti vastupidi Maanteeametiga ühendust võtta. Ühesõnaga otsin konkreetset vastus oma küsimusele.
Trahv on rohkem kui piisav karistus, milleks peab selline absurdne sanktsioon laienema rikkumisele?

Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 106 lg 1 p 3 kohaselt antakse auto ja mootorratta juhtimisõigus ning väljastatakse esmane juhiluba isikule, kellel ei ole karistatust muuhulgas LS §s 201 sätestatud väärteo eest. Karistatus on isikul olemas juhul, kui isiku karistusandmed LS § 201 kohase väärteo eest ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. Karistusandmed kustutatakse karistusregistrist, kui isik ei ole peale väärteo eest määratud karistuse ärakandmist (näiteks trahvi tasumist) 1 aasta jooksul pannud toime uut väär- või kuritegu.

Seega, kui Teile LS § 201 alusel määratud karistusest ei ole veel möödunud 1 aasta pikkust aega (12 kuud), siis on Teie karistusandmed jätkuvalt karistusregistris ja Teil on olemas karistatus LS § 201 kohase väärteo eest.

Iseküsimus on, kas LS § 106 lg 1 p 3 regulatsioon on täies mahus põhjendatud ja kooskõlas üldiste õiguspõhimõtetega ning kas selline piirang on vajalik ning proportsionaalne, kuid hetkel on norm selline ning Maanteeamet peab seda täitma. Normi vaidlustamiseks on võimalik algatada normi põhiseaduspärasuse kontroll.