Liiklusõigus


Küsimus: Sain parkimise eest kirjaliku hoiatuse, kuid järgmisel päeval trahviteate, mis alusel peaksin seda vaidlustama?24.04.2012

Kirjalikus hoiatamismenetluses märkimata jäetud otsusel hoiatustrahvi määramise lahtris hoiatustrahv, seega saab seda pidada vastavalt VTMS § 53 lg 2 alusel suuliseks hoiatuseks kirjalikus vormis kuna kohtuväline menetleja on jätnud hoiatustrahvi määramata ja piirdunud menetlusaluse isiku suulise hoiatamisega, leides, et menetlusaluse isiku hoiatamine teda trahvimata on piisav.
Kuid järgneval päeval tuli postiga trahvi teade, ei mõista, mis alusel on see koostatud. Soovin seda vaidlustada vastulausega. Mis alusel ma seda teha saan?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kirjalikus hoiatamismenetluses saadetud trahviteadete vaidlustamisel tuleb aluseks võtta VTMS §s 54'5 sätestatud vaidlustamise kord. Kaebuse sisulistele argumentidele seadus piiranguid ei loo. Teadmata täpsemaid asjaolusid ei saa ma siinkohal nõu anda kaebuse detailsema sisu osas.