Liiklusõigus


Küsimus: Kas hoiatustrahvi teatel trahvisumma märkimata jätmist võib käsitleda kui suulist hoiatust kirjalikus vormis?26.04.2012

Mulle tehti hoiatustrahv parkimiskorra rikkumise eest (auto ei paiknenud tee serva suhtes õigesti). Kojamehe vahele jäeti hoiatustrahvi teade, kus oli linnukesega märgitud punkt mida rikkusin. Trahvi summa lahtritesse ei tehtud linnukest (trahvi summat minu arusaamist mööda ei määratud). Kaks päeva hiljem tuli tähituna, teise ametniku poolt määratud trahvisumma 20€ viitega sellele samale rikkumisele. Kas teine mupo ametnik toimis seaduslikult, määrates mulle hiljem rahalise karistuse (tagaselja otsuse tegemine)? Kas kojamehe vahele jäetud hoiatustrahvi (ilma trahvi summat määramata) võib määratleda kui suulist hoiatust kirjalikus vormis? Kas selline suuline hoiatus kirjalikus vormis lõpetab hoiatustrahvi menetluse ja uuesti sama teo eest karistada enam ei saa?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kas kirjalikus hoiatamismenetluses tehtud trahviotsust, millel ei ole märgitud trahvisummat, saab pidada kirjalikuks hoiatamiseks vastavalt VTMS § 54'1 lg-le 5, sõltub otsuse sisust ja menetluse käigus välja selgitatavatest asjaoludest. Välistatud selline lähenemine ei ole. Samas sõltumata sellest, kas seda pidada kirjalikuks hoiatamiseks või menetleja veaks trahviotsuse vormistamisel, on teiskordse trahviotsuse tegemine sama teo eest vastuolus VTMS § 29 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei alustata väärteomenetlust ja alustatud väärteomenetlus tuleb lõpetada, kui isiku suhtes on tehtud samas teos väärteomenetluse lõpetamise lahend. VTMS § 54'1 lg 6 kohaselt lõpetab kirjaliku hoiatamismenetluse kohaldamine väärteomenetluse. Seda sõltumata sellest, kas tegemist on menetleja veaga trahviotsuse vormistamisel või võib märkimata trahvisummat pidada hoiatusega piirdumiseks. Seega uut trahviotsust sama teo eest enam määrata ei saa, kuna esinevad väärteomenetlust välistavad asjaolud.