Liiklusõigus


Küsimus: Kas eraparklates tehtud leppetrahvid on lõpuni reguleeritud?02.05.2012

Tere

Teoreetiline küsimus. Kui ma pargin oma auto eraparklasse ja ei soovi selle eest maksta, kas siis saab minule koostada leppetrahvi, kui ma ei ole kellegagi ühtegi lepingut sõlminud? Kui lugeda viimast riigikohtu lahendit 3-2-1-75-10, siis ma saan aru, et kui ma pargin auto eraparklasse ja kõnnin lihtsalt minema, siis ei ole ju mingisugust lepingut sõlmitud. Kas on nii?

Parimat,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Viidatud Riigikohtu lahendis tõepoolest sellisele võimalusele viidati. Siiski ei tulene RK lahendist, et lihtsalt minema kõndimine tähendab lepingu sõlmimata jätmist - kohtuotsuses on viidatud mitmetele asjaoludele, mida kohtuasja arutav kohtukoosseis pidi asja uuel arutamisel kontrollima, sh parkimistingimuste loetavus, tasukokkulepe ning oferdi ja aktsepti küsimused. Asja uuel arutamisel lõppes kohtumenetlus poolte kompromissiga, seega pole ka teada, kuidas ringkonnakohus vaidlusküsimuse lahendas.

Samas peab parkimistasu nõudev parklaomanik olema suuteline tõendama, kes on parkimislepingu teiseks pooleks e. sõiduki parkinud isikuks. Teie poolt viidatud kohtuasjas oli isik teada ning vaidlust väidetavast lepingupoolest ei tekkinud. Samas Teie poolt viidatud näitlikus olukorras peaks parklaomanik olema suuteline tõendama, et lepingu sõlmisite just Teie ja mitte keegi teine isik, kes Teie sõidukit kasutas. Kui parkijat e. potentsiaalset lepingupoolt tuvastada ei õnnestu, puudub põhjus rääkida ka parkimislepingust.