Liiklusõigus


Küsimus: Kas ma saan õigesti aru, et parkimistrahvi ei pea maksma, kui minu (parkija) isikut ei ole võimalik tuvastada?03.05.2012

Lugesin läbi kõik liiklusõiguse küsimused ja vastused.
Kas mu väited on tõesed?

Ma ei pea maksma ühtegi parkimise eest tehtud leppetrahvi, mis on pandud auto esiklaasile EuroPark Eesti OÜ ja Citypark OÜ poolt, sest pole tuvastatud isikut, kes sinna parkis (Sõidukiomanik ei ole automaatselt parkimislepingu pooleks).

Pean maksma vaid siis, kui trahv tuleb postiga koju? Või ma ei pea maksma trahvi, mis tuleb EuroPark Eesti OÜ, Citypark OÜ poolt, kuna neil reaalselt puudub võimalus tuvastada minu isiksus.

Kõikides parklates, mille siltidel on märgitud EuroPark Eesti OÜ või Citypark OÜ saavad trahvi välja kirjutada vaid EuroPark Eesti OÜ ja Citypark OÜ? Või on ka teistel selleks õigus?

Tänan.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lepptrahvi, kui tsiviilõigusliku (lepingulise) sanktsiooni kokku leppimiseks, peab olemas olema vähemalt kaks lepingupoolt. Seega esitamaks isiku vastu leppetrahvi nõuet, peab leppetrahvi nõude esitaja suutma tõendada, kes on kokkuleppe teine pool, kellega leppetrahv kokku lepiti. Juhul, kui parklaoperaator seda teha ei suuda, ei saa ta ka leppetrahvi lepingupoolena määratlemata või tuvastamata isikult sisse nõuda.

Eelöeldu ei tähenda, et EP või CP leppetrahve ei pea automaatselt tasuma. Nagu varasemates postitustes viidatud kohtulahenditeski on kohtud analüüsinud konkreetset olukorda ja asjaolusid, on ka siinkohal olulised igakordsed asjaolud e. kuidas on isikule teatavaks tehtud nn lepingutingimused, kas need on loetavad, arusaadavad ja mõistlikud, kuidas on tuvastatud lepingu poole isik jpm. Seega sõltuvad võimalused vaidlustada leppetrahv ja seda mitte tasuda, konkreetsetest asjaoludest.

Minu varasemad postitused on rõhutanud seda, et leppetrahvi sissenõudmiseks peab olema tuvastatud lepingu teine pool.