Liiklusõigus


Küsimus: Kes otsustab kuhu parkimisala piiravad kollased jooned maha märgitakse?10.05.2012

Kuidas see süsteem töötab? Kes otsustab, kuhu need jooned värvitakse ning kes neid värvib? Kas on mingi viis välja uurida, kas teatud kohas peaksid tõesti need jooned olema või on mõni suvaline inimene heast peast kollase värvi ostnud ja omavoliliselt värvima kukkunud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teekattemärgised, sh kollased jooned, on liikluskorraldusvahendid LS § 2 p 29 tähenduses. LS § 6 lg 4 kohaselt tagab liikluse korraldamise ning liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik. LS § 186 lg 4 kohaselt korraldab parkimist teeomanik.

Seega otsustab teekattemärgiste mahajoonimise konkreetse tee omanik. Järelikult saab siis ka infot teekattemärgiste mahamärkimise asjaolude ja vajaduste kohta tee omanikult.